7s model; jouw organisatie bestuurbaar maken en in balans krijgen

7s model; jouw organisatie bestuurbaar maken en in balans krijgen

image1
Geschreven door Jan de Reus

Geschreven door Jan de Reus

Oprichter Jan de Reus is Commercieel econoom, Business coach, NOBCO-geregistreerd. Na een succesvolle carrière in de retailsector richt hij zich nu op Business coaching en op ondernemers die met hun bedrijf naar de volgende fase willen doorgroeien.

Wanneer jouw bedrijf onderhevig is aan veranderingen, is een goede interne analyse cruciaal. Het 7s model van McKinsey leent zich hier uitermate goed voor, omdat het jou als ondernemer in staat stelt om de sterke en zwakke punten van de organisatie te achterhalen. Wat het model zo geschikt maakt, is dat het zowel naar de zachte als de harde elementen kijkt binnen de organisatie. Aan de hand daarvan krijg jij als ondernemer een beter beeld van de zaken die intern van belang zijn gedurende het veranderproces.

Hoe werkt het 7s model?

In het 7-voudig stappenplan doorlopen we verschillende aspecten van de interne organisatie. Van de bedrijfsstructuur tot de kernwaarden van de onderneming. Daarbij valt er een verdeling te maken tussen de harde en zachte elementen van de organisatie:

Hard

 • Structuur
 • Strategie
 • Systemen

Centrum

 • Gedeelde of Gemeenschappelijke waarde

Zacht

 • Stijl
 • Personeel
 • Vaardigheden

Structuur: hoe ziet de bedrijfsstructuur eruit?

Denk hierbij aan een organigram. Het doel is om alle taken goed te verdelen over de middelen. Daarom is het van groot belang dat de juiste structuur gecreëerd wordt, zodat de gekozen strategie uitgevoerd kan worden. Belangrijke vragen die hier beantwoord moeten worden zijn:

 • Hoe is het bedrijf verdeeld over verschillende afdelingen en/of teams?
 • Wat is de hiërarchie binnen de organisatie?
 • Hoe worden de taken gecoördineerd door de afdelingen?
 • Op welke momenten worden er door welke personen moment besluiten genomen?
 • Wat zijn de communicatielijnen en voor welke manier van communiceren wordt er gekozen?

Voor al deze vragen is het van groot belang dat er gekeken wordt of dit aansluit bij de gestelde doelen en de te volgen strategie.

Strategie: hoe lossen we het gespecificeerde bedrijfsprobleem op?

Dit is de weg van bedrijf naar succes. De strategie bepaalt hoe het bedrijf succesvol gaat worden, door rekening te houden met externe factoren. Denk hierbij aan concurrentie of beperkte middelen. Het is hierbij belangrijk dat er een strategie gekozen wordt die helpt om de doelen te behalen – of de omgang met een veranderende vraag en hogere concurrentiedruk specificeert.

Belangrijke vragen die hier beantwoord moeten worden zijn:

 • Wat is de strategie?
 • Hoe gaan we de doelen bereiken?
 • Hoe gaan we om met concurrentie?
 • Hoe gaan we om met de veranderingen in de marktvraag?
 • Hoe verhoudt de strategie tot duurzaamheid?

Systemen: welke bedrijfssystemen zijn er nodig om de strategie uit te voeren?

Bedrijfsstructuur en strategie zijn harde waardes die meetbaar zijn, maar kunnen niet in uitgewerkt worden zonder de laatste harde S: systemen. Alles wordt ondersteund door systemen. Van klantafhandeling tot de uitvoering van de marketing, zonder systemen kan dit niet plaatsvinden. Belangrijke punten hierbij zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste systemen die de organisatie gebruikt?
 • Waar zijn de controles en hoe worden evaluaties uitgevoerd?
 • Welke richtlijnen, regels en processen zijn er om binnen de kaders van het bedrijf te blijven als team?

Stijl: welke leiderschapsstijl en cultuur helpen ons het strategisch doel te behalen?

De leiderschapsstijl van het management is bepalend voor de effectiviteit van de teams. Om de strategische doelen te behalen moet er dus goed gekeken worden naar de bedrijfscultuur, omdat het weergeeft hoeveel lagen een vraagstuk moet doorlopen voordat het opgepakt wordt. Om te bepalen hoe effectief de leiderschapsstijl is, moet er gekeken worden naar het volgende:

 • Hoe participatief is het management?
 • Hoe effectief is dat leiderschap?
 • Werken de teams coöperatief of juist niet – wat is het effect daarvan?
 • Zijn er zelfsturende teams die coachend worden benaderd of is er directief leiderschap?

Personeel: hoe bevordert het management de groei van het personeel?

Deze zachte S verwijst naar de mensen binnen het bedrijf. Hoe gaat het management om met het personeel? Vaak wordt dit aspect genegeerd. 

Enerzijds door de formele opleidingsprogramma's van HR, anderzijds is er het aspect van betrokkenheid en motivatie wat lastig te beheersen is. Hierdoor hebben managers geen specifiek plan voor de groei van hun personeel. Om dit te voorkomen moet er goed gekeken worden naar de vertegenwoordigde specialisaties binnen het team en welke posities moeten worden ingevuld. 

Vaardigheden: welke vaardigheden zijn er nodig om het bedrijf verder te ontwikkelen?

Wanneer de skills niet expliciet zijn gemarkeerd, dan kan het zijn dat deze verloren gaan tijdens structuur en/of strategie verschuivingen binnen de onderneming. Daarnaast kan de nieuwe benodigde vaardigheid niet verschijnen als de oude niet wordt herzien naar de nieuwe structuur en strategie. Om deze twee redenen is het aan te raden om de vaardigheden goed in kaart te brengen. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

 • Wat zijn de sterkste vaardigheden binnen het bedrijf?
 • Zijn er ontbrekende vaardigheden en zo ja, welke?
 • Hoe beoordelen en monitoren wij de vaardigheden?

Gedeelde waarden: waarom doen wij als bedrijf wat wij doen?

Dit is het DNA van de onderneming, wat veel betekent voor de medewerkers. Voelt de medewerker zich thuis, dan is deze trots op het bedrijf en zijn werk. Deze waarde betekent ook veel voor de eigenaar/ondernemer. Het komt te vaak voor dat een bedrijf afdrijft van de waarden van de ondernemer. 

De gedeelde waarden staan centraal in het model van McKinsey, omdat het de koppeling is tussen hard en zacht. Het verbindt de 6 waarden met elkaar en staat voor de normen en waarden die binnen de organisatie gelden. Er moet hier in kaart gebracht worden wat de kernwaarden van het bedrijf zijn, hoe sterk deze kernwaarden zijn en wat het fundament is waarmee het team is opgebouwd.

Wat betekent dit voor jouw onderneming?

Het belangrijkste is dat alle 7 aspecten in balans zijn. Ondergaat jouw onderneming grote veranderingen waardoor de strategie aangepast moet worden? Zorg dan dat de andere S-en ook herzien worden. Als dit niet gebeurt dan kan het bedrijf uit balans raken, omdat de andere S-en niet meer aansluiten op het veranderende aspect.